0528 26 41 58
24 uur per dag
 • De uitvaart

  Volgens de Wet op de lijkbezorging moet de uitvaart tenminste 36 uur na overlijden en niet later dan op de zesde werkdag na de datum van overlijden plaatsvinden. De uitvaartverzorger van DELU spreekt de organisatie hiervan met nabestaanden door. Als er geen wensen van de overledene bekend zijn, gaat de uitvaartverzorger met de nabestaanden in gesprek. Er worden dan antwoorden geformuleerd op vragen als:

  • Waar vindt het afscheid plaats?
  • Kiest u voor begraven of cremeren?
  • Voor welke (natuur)begraafplaats of welk crematorium kiest u?
  • Hoe wilt u de overledene vervoeren tijdens de uitvaart?
  • Muziekkeuze?
  • Deelname door nabestaanden in vorm van gedicht, overdenking, gebed, etc.?
  • Wordt de kist gereden of gedragen? Door wie?
  • Is er een aandeel voor kinderen?
  • (Wanneer) wordt er gecondoleerd?
  • -Hoe wordt de uitvaart afgesloten?