Mogelijkheden

Begraven of cremeren? En wat is resomeren?

Het maken van een keuze over hoe u na uw overlijden wilt worden verzorgd, is een belangrijke beslissing. Op dit moment kent Nederland vier vormen van lijkbezorging: begraven, cremeren, het zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap.

Naast deze traditionele methoden zijn er ook nieuwe alternatieven ontwikkeld zoals resomeren en veraarden. Hoewel deze methoden nog niet officieel zijn toegestaan in Nederland, houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Om u te helpen bij het maken van uw keuze, hebben we de verschillen en kenmerken van elke methode op een rijtje gezet.

Wat is begraven?

Begraven is een ritueel waarbij men voor de laatste keer afscheid neemt van een dierbare voordat deze wordt bijgezet in een graf op een begraafplaats. Voorafgaand aan dit moment moeten er verschillende keuzes gemaakt worden.

Verschillende mogelijkheden

Welke begraafplaats kiest u?
De eerste keuze betreft de begraafplaats. Er bestaan diverse soorten, zoals algemene begraafplaatsen, bijzondere begraafplaatsen en natuurbegraafplaatsen. De keuze van locatie kan van betekenis zijn voor nabestaanden, omdat het de plek is waar zij kunnen komen om te herdenken.

In de gemeente Hoogeveen zijn maar liefst 9 algemene begraafplaatsen en de provincie Drenthe telt 88 begraafplaatsen. Voor meer informatie over begraafplaatsen in uw omgeving kunt u de website van uw gemeente raadplegen.

Welk graf kiest u?
Er bestaan verschillende grafmogelijkheden: een algemeen graf, een familiegraf, een natuurgraf en een urnengraf. Elk type graf heeft zijn eigen kenmerken en aandachtspunten.

 • Algemeen graf:
  - Toegewezen door de beheerder van de begraafplaats
  - Mogelijkheid tot huren voor een specifieke periode, bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar
  - Huurvoorwaarden en kosten variëren per begraafplaats
 • Familiegraf:
  - Keuzevrijheid bij het selecteren van een familiegraf
  - Verplichte afkoop van grafkosten voor een vastgestelde periode, met optie tot verlenging
  - Mogelijkheid tot bijzetten van urnen in het familiegraf
  - Reservering van een familiegraf zonder direct gebruik
  - Huurvoorwaarden en kosten verschillen per begraafplaats
 • Natuurgraf:
  - Opname in de natuur zonder traditionele grafsteen; mogelijkheid tot natuurlijke gedenktekens zoals boomstammen
  - Eeuwigdurend graf als een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur
  - Gebruik van natuurlijk afbreekbare materialen voor kleding, lijkwade, kist, urn of mand
  - Eigen voorwaarden en kosten per natuurbegraafplaats
 • Urnengraf:
  - Na crematie kan de urn worden geplaatst in een urnentuin, beschikbaar in de meeste crematoria of op aparte gedeeltes van begraafplaatsen


Welke grafsteen kiest u?

Grafstenen komen in diverse varianten qua vorm, grootte, materiaal en kleur. Hierdoor kan een grafsteen een zeer persoonlijk karakter krijgen. Het vervaardigen van een grafsteen neemt enkele maanden in beslag. Gedurende deze periode kan een tijdelijke markering op het graf worden geplaatst.


Praktische weetjes over begraven:

 • Nabestaanden krijgen de gelegenheid om het graf te bezoeken, een waardevolle mogelijkheid voor het gedenken van dierbaren.
 • Het graf kan naar persoonlijke voorkeur worden ingericht met een uniek grafmonument.
 • Onderhoud van het graf is noodzakelijk, wat nabestaanden zelf kunnen verzorgen of laten uitvoeren tegen een vergoeding door de begraafplaatsbeheerder.
 • Begraven is doorgaans kostbaarder dan cremeren, gezien de kosten voor een grafmonument en terugkerende grafrechten.
 • Grafkosten dienen te worden betaald voor een bepaalde periode. Na deze periode moeten de grafkosten worden verlengd door de nabestaanden.
 • Indien grafrechten zijn verstreken, kan de begraafplaats besluiten tot ruiming. De overblijfselen worden dan overgebracht naar een verzamelgraf, tenzij crematie gewenst is. Gemeenten verstrekken informatie over dergelijke plannen.
 • De kosten van een begrafenis omvatten grafrechten, onderhoudskosten, grafdelving, grafsteen, kist en ceremonie. Gemiddeld bedragen de kosten voor een begrafenis €10.000, terwijl voor een crematie dit €7.500 is.

Wat is cremeren?

Crematie is een proces waarbij een crematieoven in een crematorium wordt gebruikt. Na een afscheidsceremonie wordt de kist naar de crematieoven gebracht, waar nabestaanden de mogelijkheid hebben om de kist naar de ovenruimte te begeleiden.

Het crematieproces, stap voor stap

Op de kist wordt een vuurvast steentje geplaatst met een uniek identificatienummer. Vervolgens wordt de kist de oven ingevoerd, waarbij temperaturen van 800 tot 1100 graden Celsius worden bereikt. Gedurende ongeveer anderhalf uur vergaat de kist en het lichaam door de intense hitte. Het is een misvatting dat het lichaam in vlammen opgaat; zodra de overledene in de oven is geplaatst, wordt de toevoer van brandstof afgesloten, waarna de kist en het lichaam worden verbrand door de hoge temperatuur.

Na de crematie worden alle niet-verbrande resten uit de as verwijderd, inclusief het identificatiesteentje, chirurgisch materiaal en edelmetalen, die vervolgens aan goede doelen worden geschonken.

De as wordt na het legen van de oven direct in een asbus geplaatst, waarbij het identificatiesteentje bovenop blijft. Deze asbus blijft minimaal een maand in het crematorium voordat deze aan de nabestaanden wordt overhandigd, waarbij het identificatienummer wordt gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de as van hun dierbare is.

In verband met het risico op explosie mogen aanstekers en batterijen niet in de oven worden geplaatst. Dit betekent ook dat de batterij van bijvoorbeeld een pacemaker verwijderd moet zijn. Kisten met metalen handvatten of van bepaalde kwaliteit en materiaal zijn ook niet geschikt voor crematie, vanwege het risico op brand voorafgaand aan de invoer in de oven. Onze uitvaartverzorgers kunnen hierover adviseren.

Praktische weetjes over cremeren:

 • Cremeren geeft u de mogelijkheid om na de crematie zelf te bepalen wat er met de as van de dierbare gebeurt.
 • De as van de dierbare kan op een openbare plek bijgezet worden of uitgestrooid worden. Dit geeft de nabestaande de mogelijkheid om, net als bij een graf, de dierbare op een fysieke plek te bezoeken en te gedenken.
 • De nabestaanden kunnen ervoor kiezen om de as van de dierbare mee naar huis nemen, zodat de overledene altijd dichtbij is.
 • Er zijn naast bijzetten, uitstrooien of thuis bewaren nog vele andere mogelijkheden voor het bewaren van de as. Denk bijvoorbeeld aan een urn, een sieraad, bijzetten in een columbarium of urnennis, het begraven van een urn of het uitstrooien van de as.
 • Wanneer men kiest voor het begraven van een urn of het bijzetten van een urn in een columbarium of urnennis, krijg men te maken met onderhoudskosten na de crematie.
 • Cremeren is goedkoper dan begraven. Gemiddeld kost een begrafenis € 10.000,- en een crematie € 7.500,-.


Kiest u voor cremeren in de regio Emmen? Dan is ons Crematorium De Meerdijk beschikbaar voor deze dienst. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Wat is resomeren?

Resomeren is een proces waarbij het lichaam van een overledene wordt opgelost door middel van een chemische reactie. Het lichaam wordt geplaatst in een drukvat gevuld met een warme vloeistof met kaliumhydroxide, waarbij enkel een kalkachtig poeder overblijft. Dit poeder is fijner dan de as die overblijft na crematie, hoewel de hoeveelheid vergelijkbaar is.

Verwerking na het resomeren

Nabestaanden hebben verschillende mogelijkheden voor de overgebleven resten: bewaring in een urn, verwerking tot een assieraad, of uitstrooien op een strooiveld op de begraafplaats. Daarnaast is een duurzame optie om het as te gebruiken om de groei van een jonge boom te bevorderen door deze samen te planten. Alternatief kan het as dienen als bemesting voor akkers, productiebossen, of herinneringsplaatsen.

Praktische weetjes over resomeren:

 • Resomatie biedt aanzienlijke voordelen voor het milieu, waardoor het de meest milieuvriendelijke optie is voor een uitvaart.
 • Onderzoek bevestigt dat resomeren milieuvriendelijker is dan begraven en cremeren.
 • Het proces vergt minder energie dan traditionele crematie en veroorzaakt geen schadelijke uitstoot van verbranding.
 • Resomatie belast geen kostbare ruimte op begraafplaatsen.
 • Het wordt beschouwd als een zachtere en minder belastende methode voor het lichaam en het milieu.
 • De kist waarin de overledene tot aan het resomeren ligt, kan mogelijk hergebruikt worden.
 • Overledene kan niet elk gewenst kledingstuk dragen; het proces van resomeren werkt alleen in combinatie met eiwithoudende materialen, zoals wol en zijde.
 • Sieraden blijven onbeschadigd tijdens het resomatieproces.
 • Protheses en pacemakers blijven intact en kunnen worden hergebruikt.


Het woord "resomeren" is afkomstig van het Griekse woord "resoma", wat staat voor de 'hergeboorte van het lichaam'.

Resomeren bij DELU?

Hoewel resomeren momenteel nog niet is toegestaan in Nederland, lijkt dit binnenkort te veranderen. In de nieuwe Uitvaartwet, die de huidige Wet op de Lijkbezorging zal vervangen, wordt resomeren opgenomen als een mogelijke methode van lichaamsbezorging, naast begraven, cremeren en lichaamsdonatie. De verwachting is dat deze wet in 2024 wordt bekrachtigd, waardoor resomeren zal worden toegestaan.

DELU houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en verwacht in de toekomst resomeren als optie aan te kunnen bieden.

Klik hier voor het bezoeken van de website van resomatie.nl voor de meest actuele informatie.

Lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap

Na uw overlijden heeft u de mogelijkheid om uw lichaam aan de wetenschap te doneren. U kunt ervoor kiezen om uw volledige lichaam te schenken, of alleen uw hart of hersenen. Als u besluit uw volledige lichaam te schenken, wordt het niet teruggegeven aan uw nabestaanden. Echter, als u ervoor kiest om alleen uw hart of hersenen te doneren, wordt uw lichaam na gebruik wel teruggegeven aan uw nabestaanden voor een begrafenis of crematie.

Klik hier voor het bezoeken van de website van de rijksoverheid voor de meest actuele informatie