0528 26 41 58
24 uur per dag
  • Emotionele begeleiding na de uitvaart

    Iedereen beleeft een afscheid, een verlies en verdriet op zijn of haar eigen unieke manier. Maar men ziet in het rouwverwerkingsproces ook bepaalde reacties die herkenbaar en algemeen zijn.

    Een nabestaande heeft vaak te maken met gevoelens die als verwarrend kunnen worden ervaren als: boosheid, angst, schuldgevoel, etc. Ook het te maken hebben met concentratieverlies en slapeloosheid komt veel voor.

    De nazorgconsulent kan u tijdens het nazorggesprek informeren over het rouwverwerkingsproces waardoor u reacties zult (h)erkennen en kunt begrijpen.

    Tijdens het nazorggesprek is er ruimte voor uw persoonlijke verhaal en kunt u uw vragen stellen en uw eventuele zorgen delen. De nazorgconsulent kijkt vervolgens samen met u naar een manier om het leven weer vorm te geven zonder de directe nabijheid van de overledene.