0528 26 41 58
24 uur per dag

De geschiedenis van DELU Hoogeveen

In het verleden verzorgden buren en familieleden meestal de begrafenis van hun dierbaren zelf. Men ging met de pet rond, waarna een uitvaart geregeld werd. Zo gebeurde dit ook in de regio Hoogeveen. Totdat aan het einde van de 19e eeuw de uitvaartzorg steeds meer beschouwd werd als een zaak van algemeen belang. Men was van mening dat een vereniging hier het beste voor zou kunnen zorgen. En zo ontstond in 1901 het “Christelijk Zieken en Begrafenisfonds Draagt Elkanders Lasten”, zoals de vereniging werd genoemd, opgericht door de leden van het Nederlands Werklieden Verbond Patrimonium. De doelstelling kwam voort uit de gedachte “de belangen der maatschappij in ’t algemeen en die der werklieden in ’t bijzonder door alle geoorloofde middelen te bevorderen”. Men begon met 85 leden.

Inmiddels is er veel veranderd; sinds 1997 is Draagt Elkanders Lasten Uitvaartzorg geen vereniging meer, maar een moderne uitvaartorganisatie en een begrip in Hoogeveen en de randgemeenten. In 2014 hebben de organisaties  Draagt Elkanders Lasten Uitvaartzorg en De Laatste Eer in Emmen hun krachten gebundeld en zijn beide organisaties onderdeel geworden van de Coöperatie DLE Emmen. Inmiddels wordt de lange naam ook niet meer gebruikt, maar afgekort tot DELU Hoogeveen. Ondanks alle veranderingen is de passie voor het uitvaartvak en het doel om nabestaanden te ontzorgen gelijk gebleven.

  • DELU Uitvaartcentrum

    Bij een uitvaart wordt meestal een herdenkings- of afscheidsdienst gehouden. Van oudsher wordt dit in een kerk, een kerkelijk gebouw of bijvoorbeeld een buurthuis georganiseerd. DELU Uitvaartcentrum is hier ook een prima locatie voor. Ons sfeervolle uitvaartcentrum is makkelijk bereikbaar. Ook voor belangstellenden die minder goed bekend zijn in Hoogeveen. Er is voldoende parkeergelegenheid en de grootte van de aula wordt afgestemd op het verwachte aantal bezoekers.

  • Diverse ontvang- en rouwkamers

    In alle rust kunnen nabestaanden in een van de ontvangkamers condoleances in ontvangst nemen. In een rouwkamer kan persoonlijk afscheid van een overledene worden genomen. Dit kan zowel overdag als ’s avonds.

  • Elkaar ontmoeten en passende catering

    Tijdens een condoleance of na een uitvaart kunnen nabestaanden en belangstellenden elkaar ontmoeten in onze koffiekamer. De cateringfaciliteiten zijn divers. Van het gebruikelijke kopje koffie met cake tot diners met champagne. Aan uw wens wordt invulling gegeven.