0528 26 41 58
24 uur per dag
  • De laatste verzorging

    Voor het daadwerkelijke opbaren wordt de overledene voor de laatste keer verzorgd. Dit wordt in de volksmond ‘afleggen’ genoemd. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de overledene en de nabestaanden. De medewerkers van DELU verzorgen dit, al dan niet samen met nabestaanden. Het laatste verzorgen kan ook door nabestaanden zelfstandig worden gedaan, waarbij de medewerker van DELU slechts hulp biedt als daarom wordt gevraagd.

    ’s Lands wijs, ’s lands eer…
    Bij bepaalde religies en culturen is het gebruikelijk dat een rituele wassing door de nabestaanden verzorgd wordt. Met respect voor andere gebruiken, gewoontes of wensen geven de uitvaartverzorgers van DELU hier uiteraard alle ruimte voor.