Mogelijkheden

Balsemen of thanatopraxie

Wat is balsemen?

Balsemen en Thanatopraxie (lichte balseming) zijn technieken om het lichaam langere tijd in goede conditie te houden. Een gebalsemd lichaam blijft er mooi en natuurlijk uitzien tot de dag van de uitvaart.
In Nederland mogen in principe alleen lichamen van leden van het Koninklijk Huis worden gebalsemd. Overledenen die naar of uit het buitenland moeten worden getransporteerd en mensen die op zee zijn overleden vormen hier een uitzondering op. Verder kunnen lichamen van mensen die ervoor gekozen hebben hun lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap worden gebalsemd.

Hoe wordt je gebalsemd?

Bij balsemen wordt er een vloeistof ingebracht in de bloedbaan van de overledene. Deze vloeistof heeft een conserverende werking op het lichaam, waardoor de ontbinding wordt vertraagd.

Balseming

Bij balseming wordt er een relatief hoge concentratie formaline gebruikt waardoor het lichaam tot wel drie weken lang geconserveerd kan worden. Deze vorm van balseming wordt eigenlijk alleen bij uitzondering toegepast, bijvoorbeeld als de uitvaart voor zeer lange tijd wordt uitgesteld of als het lichaam ter beschikking wordt gesteld aan wetenschap. Ook in koninklijke families wordt balseming wel eens toegepast.

Thanatopraxie

Bij een lichte balseming is de concentratie van de gebruikte vloeistof lager. Het lichaam blijft alsnog lang genoeg geconserveerd om uitvaartzaken in orde te maken en om de nabestaanden afscheid te laten nemen.