0528 26 41 58
24 uur per dag

Heeft u een betalingsachterstand?

Het kan gebeuren dat u niet genoeg geld op uw rekening heeft staan, waardoor het ons niet lukt om de premie te incasseren. Het kan ook gebeuren dat, wanneer u zelf de premie overmaakt, u dit een keer bent vergeten.

U ontvangt dan een brief van ons om u te attenderen op de betalingsachterstand, met het verzoek om de premie zelf aan ons over te maken. Indien wij na deze herinnering geen betaling ontvangen zullen wij u nog eens tweemaal aanschrijven en telefonisch en/of per mail contact met u zoeken.

Indien wij na de tweede herinnering uw betaling niet binnen de vastgestelde termijn hebben ontvangen zijn wij genoodzaakt uw natura uitvaartverzekering buiten werking te stellen. Dat betekent dat de verzekering wel aangehouden blijft, maar dat u tijdelijk geen dekking heeft. Vanaf dat moment zal in geval van overlijden geen uitkering plaatsvinden. U blijft de premie wel verschuldigd. Wanneer de betaling is voldaan, zal de dekking weer gelden.

Mocht na de derde en tevens laatste herinnering geen betaling volgen zullen wij een incassoprocedure opstarten.

Wij attenderen u erop dat DLE Natura Uitvaartverzekeringen N.V. graag met u meedenkt, wanneer u betalingsproblemen heeft. Samen kunnen wij mogelijkheden bespreken op gebied van betalingstermijnen, betaalmogelijkheden, het aanpassen van de dekking of (schuld)hulpverlening. Zo kunnen wij er ook samen voor zorgen dat (een deel van) uw uitvaartkosten verzekerd blijven.

Wat gebeurt er als u uw verzekeringspremie niet betaalt?